Op 1 januari 2017 kreeg Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw de nieuwe naam Kenniscentrum WWZ of Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg. Vzw Het Punt - Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel en vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad maken eveneens deel uit van deze nieuwe vzw.
Meer informatie vindt u op www.kenniscentrumwwz.be