Onthaalkoffer

Het lokaal sociaal beleid heeft als doel de toegankelijkheid van welzijnsdiensten en -organisaties te verhogen. Onthaalpunten opstarten en netwerken tussen organisaties tot stand brengen, zijn daar middelen toe.

In alle takken van het welzijnsveld zijn er naast professionele toeleiders ook vertrouwenspersonen, die ervoor zorgen dat de hulpvra(a)g(er) bij de gepaste organisatie terechtkomt. Deze toeleiders of vertrouwenspersonen (onthaalbedienden of vrijwilligers bijvoorbeeld) zijn niet alleen actief in de welzijnsorganisaties. Ook buiten deze organisaties zijn er heel wat mensen die als vertrouwenspersoon hulpvragen krijgen van mensen. Denk maar aan de (zorg)leerkrachten, vrijwilligers in diverse organisaties maar ook aan zorgverstrekkers, huisartsen of handelaars enzovoort.

Vertrouwenspersonen hebben een niet te onderschatten rol als toegangspoort naar de hulpverlening, maar worden nog te weinig erkend of ondersteund in hun rol.

Om deze vertrouwenspersonen te ondersteunen in het luisteren naar en het gericht doorverwijzen van hulpvragers, werd de Onthaalkoffer ontwikkeld.

De Onthaalkoffer bestaat uit 3 boekjes: het Luisterboek, het Doorverwijsboek en een boekje met meer uitleg over een aantal diensten, die alledrie kapstokken bevatten over hoe het luisteren en doorverwijzen ‘nog’ beter kan.

Meer info over doorverwijzen: (vormingspakket aan de hand van de Onthaalkoffer) klik hier.

Aanvragen en info over deze vorming: christophe.mahaut@bwr.be of 02/413.01.54

De Onthaalkoffer is een initiatief van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad, projectgroep lokaal sociaal beleid, en kwam tot stand met steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.


 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC