Bruggenbouwers, werken aan toegankelijkheid

“Wij zijn de metselaars van de stad, het ‘voegsel’ tussen de stenen, de bruggenbouwers. De gereedschappen die we daarvoor nodig hebben, zijn de juiste informatie en de juiste contacten in de welzijns- en zorgsector”.

Dit is een treffende uitspraak van Mamman Régine, ooit schooldirecteur in Congo, nu geëngageerde Brusselse Bruggenbouwer.

Doelstelling van het project

In het najaar 2009 startte de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad, met financiële ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het project 'Bruggenbouwers'. In het eerste halfjaar van het project werden 74 personen uit verschillende Brusselse netwerken gerekruteerd om een vormingstraject te volgen als doorverwijzer. De bedoeling was dat deze personen, vrijwilligers, meer kennis kregen van de welzijnssector zodat zij mensen die zij tegenkwamen met hulpvragen, konden doorverwijzen naar de hulpverlening.

Waarom was dit project nodig?

Binnen de welzijnssector is de probleemstelling al langer gekend: mensen hebben nu eenmaal onvoldoende informatie over het bestaande hulpverleningsaanbod en lopen daardoor soms professionele hulp mis. Dit komt omdat de klassieke bekendmaking van organisaties niet altijd samenvalt met de wijze waarop mensen informatie zoeken. Heel vaak worden we in ons dagelijkse leven geholpen, doordat iemand die we kennen een goede tip geeft waar en bij wie we terecht kunnen met bepaalde vragen. Deze vragen kunnen zeer divers zijn.
Helaas merken we dat mensen die in armoede leven, ouderen, vereenzaamde mensen, nieuwkomers, kortom vele kwetsbare personen over een 'verschraald' netwerk beschikken, waar weinig 'tipgevers' aanwezig zijn. Toch zijn er op het terrein, in de Brusselse wijken, sterke sleutelfiguren te vinden die de zorg voor hun naaste willen opnemen. Deze sleutelfiguren zijn, mits de nodige vorming en omkadering, de ideale 'bruggenbouwers' voor informatiedoorstroming en naar hulpverlening.

Een handboek: 'Bruggenbouwers, werken aan toegankelijkheid'

Het project resulteerde in een handboek dat op 20 november 2012 op het
Studiemoment 'Bruggenbouwers: methoden van informatiedoorstroming naar moeilijk bereikbare doelgroepen' wordt voorgesteld. Het is de bedoeling dat andere organisaties leren uit ons proces en van hieruit een gelijkaardig project kunnen opzetten in hun regio of sector. Om dit handboek breed te verspreiden en ook nog aan te kunnen vullen, ligt de nadruk evenwel op de digitale verspreiding.

Klik hier voor het handboek 'Bruggenbouwers, werken aan toegankelijkheid'.
Klik hier voor het het verslag van het studiemoment.


 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC